Ricardo Sánchez Martín

Seja um dos 14 apoiadores do Ludopédio e faça parte desse time! APOIAR AGORA
  • García Ferrando, Manuel, Puig Barata, Núria, Lagardera Otero, Francisco, Llopis Goig, Ramón y Vilanova Soler, Anna (Comps). (2017). Sociología del deporte (4a edición). Madrid: Alianza Editorial

    Ricardo Sánchez Martín
  • L’antropologia de l’esport a Espanya: visions crítiques i perspectives de futur d’una disciplina en construcció

    Francesc Xavier Medina, Ricardo Sánchez Martín
  • L’esport urbà a Barcelona: espais, perfils i xarxes

    Ricardo Sánchez Martín, Mateu Capell