Biblioteca

Seja um dos 17 apoiadores do Ludopédio e faça parte desse time! APOIAR AGORA
ISSN 1138-3194
El deporte en régimenes totalitarios

Sport in Valencia during the early years of the Franco regime (1939-1945). Political repression and control

Número

n. 2

Ano

2014

Volume

v. 32

Tema

El deporte en régimenes totalitarios

Páginas

p. 25-31

Arquivos

Resumos (outros idiomas)

La ciutat i la província de València no van sofrir la repressió franquista fins al final de la guerra, en ser un dels darrers territoris a caure conquerits per les forces de Franco. Així, a l’abril del 1939, va començar una campanya de repressió per tal d’eliminar tot el que pogués recordar a la situació anterior al 18 de juliol del 1936. El món de l’esport no va escapar d’aquest procés brutal, dissenyat per posar fi a qualsevol senyal de dissidència. La repressió es va aplicar de forma sistemàtica, afectant tant individus (esportistes, administradors esportius, mestres d’educació física, periodistes) com col·lectius (clubs, federacions i associacions esportives, etc.). Les conseqüències d’aquest procés per a les persones catalogades com a «enemics» del nou règim van ser diverses: condemnes a mort, empresonaments, exili, multes econòmiques, depuracions laborals. Fins i tot en el món esportiu es van aplicar fortes sancions. De manera semblant, les noves autoritats polítiques van exercir un control absolut sobre els clubs i les federacions esportives per tal de prevenir qualsevol forma d’oposició al nou règim.

Paraules clau: postguerra; franquisme; repression; esport; València

Abstract

The city and the province of Valencia did not suffer the Francoist repression until the end of the war, being one of the last territories conquered by the armies of Franco. Thus, in April of 1939 began a campaign of repression in order to eliminate everything that might recall the situation previous to July 18, 1936. The world of sport did not escape from this brutal process, designed to put an end to any hint of dissent. The repression was applied in a systematic manner, affecting both individuals (athletes, sports administrators, teachers of physical education, journalists), and collectivities (clubs, federations and sport associations, etc.). The consequences of this process to people classified as «enemies» of the new regime were different: death sentences, internment in prison, exile, economic sanctions, political purging in the workplace. Even in sports tough sanctions were applied. Similarly, the new political authorities exercised absolute control over clubs and sports federations to prevent any form of opposition to the new regime.

Keywords: Postwar; Francoism; Repression; Sport; Valencia

Referência

VALERO, Josep Andreu Bosch. Sport in Valencia during the early years of the Franco regime (1939-1945). Political repression and control. Aloma: revista de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna. Barcelona, v. 32, n. 2, p. 25-31, 2014.
Cadastre-se para receber novidades